1

INTERLINGUA

LINGUA INTERNATIONAL

In een wereld waarin de contacten tussen mensen, bedrijven, organisaties en staten steeds veelvuldiger en intenser worden, kan een gemakkelijk hanteerbare en neutrale hulptaal een zeer positieve rol spelen.
Zo'n taal bestaat: INTERLINGUA, de taal van de internationale woorden!

De talen van onze Westerse cultuur hebben veel gemeenschappelijke woorden, d.w.z. internationale woorden. Ook in het Nederlands komen ze in grote aantallen voor, niet alleen in onze wetenschappelijke en technische woordenschat, maar ook in de taal die we dagelijks gebruiken in onze gesprekken en waar ons dagblad vol van staat. Woorden als creatief, creativiteit, integer, integriteit, muziek, foto, school, natuur en kolom behoren tot het gewone Nederlands.

Le vocabulario commun del linguas occidental pote functionar in un systema coherente de communication. Le nomine de iste lingua es Interlingua.