10

1. Bijvoeglijke naamwoorden hebben geen speciale vrouwelijke en meervoudsvormen. Ze kunnen vóór of achter het zelfstandig naamwoord staan. Korte bijvoeglijke naamwoorden zoals bon, belle, breve, mal, multe, grande, longe, parve worden gewoonlijk voorgeplaatst.

      Le linguas national e le lingua international
      Le immediate arrestation del assassinator = De onmiddellijke arrestatie van de moordenaar
      Multe personas         Un parve infante         Un belle rosa

2. Zelfstandig gebruikt kunnen bijvoeglijke naamwoorden de uitgang -(e)s van het meervoud krijgen.

      Es istos copias del original ? = Zijn dit copieën van het origineel ?
      No, istos es alteres = Nee, dit zijn andere

3. Trappen van vergelijking.

     belle = mooi
plus belle = mooier
 le plus belle = het mooist

4. Enige bijvoeglijke naamwoorden hebben meer dan één vorm van de vergrotende en de overtreffende trap.

      goed:            plus bon             (of)         melior         beter
                      le plus bon             (of)         optime        best

      groot:           plus magne         (of)         major         groter
                      le plus magne          (of)        maxime       grootst

      slecht:           plus mal             (of)         pejor           slechter
                       le plus mal             (of)         pessime       slechtst

      klein:             plus parve          (of)         minor          kleiner, minder
                       le plus parve          (of)         minime         kleinst, minst


BIJWOORDEN

1. Bijwoorden kunnen worden afgeleid van bijvoeglijke naamwoorden door achterplaatsing van -mente. Achter bijvoeglijke naamwoorden op -c plaatst men -amente.

      facile (gemakkelijk)  -  facilemente             natural (natuurlijk)  -  naturalmente
      energic (energiek)     -  energicamente

2. Als er twee bijwoorden achter elkaar worden gebruikt, is het niet noodzakelijk -(a)mente te herhalen.

      Ille travalia rapide- e exactemente = Hij werkt snel en nauwkeurig

3. Er zijn een aantal bijwoorden die ook kunnen worden afgeleid met de uitgang -o, zoals:

      multe (veel) - multo       juste (juist) - justo       bellissime (heel mooi) - bellissimo

4. Vele bijwoorden worden niet afgeleid van bijvoeglijke naamwoorden, zoals:

      ancora (nog), forsan (misschien), semper (altijd), hic (hier), quando (wanneer), non (niet), etc.


TELWOORDEN

1. Hoofdtelwoorden.

      0 zero
      1 un                  11 dece-un          - undece                  21 vinti-un
      2 duo                12 dece-duo        - duodece               22 vinti-duo
      3 tres                13 dece-tres         - tredece                30 trenta
      4 quatro            14 dece-quatro     - quattuordece        40 quaranta
      5 cinque            15 dece-cinque     - quindece              50 cinquanta
      6 sex                 16 dece-sex         - sedece                 60 sexanta
      7 septe              17 dece-septe                                    70 septanta
      8 octo               18 dece-octo                                     80 octanta
      9 novem            19 dece-novem                                  90 novanta
      10 dece             20 vinti/viginti                                   100 cento

      duizend = mille       miljoen = million       miljard = milliardo

      8 765 432 019 = octo milliardos septe centos sexanta-cinque milliones quatro centos
      trenta-duo milles e dece-novem

2. Rangtelwoorden.

      1-ste    prime          5-de quinte           9-de    none                      13-de    dece-tertie
      2-de    secunde       6-de sexte          10-de    decime                   14-de    dece-quarte
      3-de    tertie           7-de septime        11-de    dece-prime           15-de    dece-quinte
      4-de    quarte          8-ste octave        12-de    dece-secunde        16-de    dece-sexte

De overige rangtelwoorden worden afgeleid van de overeenkomstige hoofdtelwoorden met behulp van het achtervoegsel -esime.

      30-ste = trentesime       100-ste = centesime       1000-ste = millesime

Ook komen voor:    11-de = undecime               12-de = duodecime          13-de = tredecime
                               14-de = quattuordecime      15-de = quindecime          16-de = sedecime

3. Breuken.

      ½ = un medietate      1/3 = un tertie parte = un tertio      ¼ = un quarte parte = un quarto
      2/5 = duo quinte partes = duo quintos
      13/20 = dece-tres (tredece) vintesime partes = dece-tres (tredece) vintesimos


VRAAGZINNEN

Er zijn drie manieren om een zin vragend te maken:

      1. Door intonatie                         :   Vos non vole venir?
      2. Door inversie                          :   Non vole vos venir?
      3. Door voorplaatsing van esque  :   Esque vos non vole venir?