2

Een team van taalkundigen, verenigd in de I.A.L.A. (International Auxiliary Language Association) te New York heeft 27 000 van deze internationale woorden geregistreerd, gestandaardiseerd en vastgelegd in het Interlingua-English Dictionary en er een passende grammatica aan toegevoegd. Hiermede was een gemakkelijk te gebruiken taal ontstaan: INTERLINGUA.

De voornaamste principes voor de selectie van de internationale woorden zijn:

1. Een woord wordt in Interlingua opgenomen, als het voorkomt in tenminste drie van de volgende vier talen: Engels, Frans, Italiaans, Spaans/Portugees (de laatste twee talen samengenomen).

Als een woord in slechts twee van deze vier talen voorkomt, geeft het Duits en/of het Russisch de doorslag.

2. De gestandaardiseerde vorm van een woord moet zoveel mogelijk overeenstemmen met de woorden uit de brontalen.

De inleiding van het "Interlingua-English Dictionary" bevat een uitvoerige en heldere uiteenzetting van de procedures die de I.A.L.A heeft toegepast bij de selectie van de internationale woorden.

ONMIDDELLIJKE BRUIKBAARHEID VAN INTERLINGUA. Doordat Interlingua bestaat uit natuurlijke woorden, is de taal door miljoenen mensen al op het eerste gezicht, d.w.z. zonder voorafgaande studie, te begrijpen. De zeer eenvoudige grammatica, die nauw aansluit bij de internationale woordenschat, maakt na korte studie ook het actieve gebruik van Interlingua mogelijk.

INTERLINGUA wordt gepropageerd door de UNION MUNDIAL PRO INTERLINGUA (UMI), een internationale organisatie met vertegenwoordigers in vele landen.
Uitvoerige informatie over de UMI en Interlingua is te vinden in de site van de UMI: http://www.interlingua.com: