31

Op 29 oktober 2004 waren de regeringsleiders van de lidstaten van de Europese Unie in de Italiaanse hoofdstad bijeen voor de officiŽle aanvaarding van de Europese Grondwet. Ze deden dit door samen met hun ministers van buitenlandse zaken en onder de belangstellende ogen van vele miljoenen televisiekijkers hun handtekeningen te plaatsen onder dit zeer lijvige document.

Daarmee is een nieuwe en uiterst belangrijke stap gezet op de weg naar steeds nauwere samenwerking tussen de staten van Europa die, als ook de goedkeuringen van de afzonderlijke lidstaten hierop volgen, zal kunnen leiden tot een welvarend en rechtvaardig continent.

De tekst van de Grondwet is gesteld in de 20 officiŽle talen van de Unie. Op de dag van de aanvaarding in Rome is evenwel op het Internet een volledige vertaling in interlingua verschenen. Deze site is te vinden op het volgende adres: www.interlingua.fi/umi/ceiaumi.htmm . Een groep van een 22-tal interlinguisten afkomstig uit 15 landen heeft in korte tijd de 342 bladzijden van dit dokument in interlingua vertaald. Hieronder geven we als voorbeeld een fragment van deze vertaling.

Fragment van de Europese Grondwet in interlingua
PARTE II - CHARTA DEL DERECTOS FUNDAMENTAL DEL UNION
PREAMBULO

Le populos de Europa, creante inter se un union sempre plus stricte, ha decidite compartir un futuro pacific basate super valores commun. Consciente de su patrimonio spiritual e moral, le Union es fundate super le valores indivisibile e universal de dignitate human, de libertate, de equali-tate e del solidaritate.

Le Union se basa super le principios del democratia e del Stato de Derecto. Per instituer le citatanitate del Union e per crear un spatio de libertate, de securitate e de justitia, le Union situa le persona in le centro de su activitates.

Le Union contribue al preservation e al disveloppamento de iste valores commun intra le respecto del diversitate del culturas e del traditiones del populos de Europa, e equalmente del identitate national del Statos mem-bros e del organisation de lor poteres public al nivellos national, regional e local; le Union se effortia de promover un disveloppamento equilibrate e durabile e garanti le libere circulation de personas, de servicios, de mer-cantias e de capitales, assi como le libertate de establimento.

Pro iste fin il es necessari, per render los plus visibile in un Charta, reinfortiar le protection del derectos fundamental al luce del evolution del societate, del progresso social e del disveloppamentos scientific e techno-logic.

Le presente Charta reaffirma, respectante le competentias e missiones del Union, assi como le principio de subsidiaritate, le derectos recognoscite specialmente per le traditiones constitutional e le obligationes internatio-nal commun del Statos membros, le Pacto Europee pro le Protection del Derectos Human e del Libertates Fundamental, le Chartas Social adoptate per le Union e per le Consilio Europee, assi como per le jurisprudentia del Tribunal de Justitia del Union Europee e del Tribunal Europee del Derectos Human. In iste contexto, le organos jurisdictional del Union e del Statos membros interpreta le Charta prendente debitemente in consideration le explicationes establite sub le responsabilitate del Presidium del Convention Europee.

Le fruition de iste derectos comporta responsabilitates e debitos tanto con respecto al alteres como con respecto al communitate human e futur generationes. In consequentia, le Union recognosce le derectos, le liber-tates e le principios mentionate in lo que seque.