32

Sinds de publicatie van interlingua in 1951 hebben interlinguisten uit verschillende landen bijbelteksten in interlingua vertaald. Zo zag in 1959 een dun boekje van de hand van Raymond Volf onder de titel "13 Psalmos e 2 Canticos" het licht.. Het werkje is later herdrukt en nog steeds verkrijgbaar bij de Servicio de Libros UMI in Groningen.

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw vatte S.W.Buchhalter het plan op de gehele bijbel in interlingua te vertalen. Tussen 1978 en 1987 vertaalde hij de bijbelboeken Genesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deuteronomio (die later in n deel door de SdL zijn uitgegeven), gevolgd door Josue, Judices, Ruth, Le Proverbios, Ecclesiastes. Nadat Buchhalter reeds een groot deel van het boek Job had vertaald, overleed hij plotseling. De Engelse interlinguist en bijbelkenner F.P.Gopsill heeft dit bijbelboek toen afgemaakt.

Recentelijk is de belangstelling voor het maken van interlingua-vertalingen van bijbelteksten in een stroomversnelling geraakt. Op de website http://www.wikipedia.org kan men proeven van vertaling van gedeelten uit het Nieuwe Testament lezen. Verder heeft een aantal genteresseerden een discussie-groep gevormd die zich ten doel heeft gesteld eventuele vertaalproblemen die zich zeker zullen voordoen te bespreken en op te lossen. Voor deze internationale groep is een leidraad o.a. de proeve van vertaling van het gehele Nieuwe Testament door de Amerikaan Cliff Wurfel.

Ondertussen is men ook in Spanje bezig met het maken van vertalingen. Recentelijk verscheen er een proefvertaling van "Le Evangelio secundo Sancte Mattheo" door Hermenegildo de la Campa van de "Universidad de Granada".