7b

1. Het bepaalde lidwoord is le en het onbepaalde lidwoord is un.

  le patre = de vader   un fratre = een broer
  le matre = de moeder   un femina = een vrouw
  le infantes = de kinderen      


2. Met de voorzetsels a en de vormt het bepaalde lidwoord al en del.

†††††aan de vader †= †al patre †††††van de vader †= †del patre

ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN

1. De zelfstandige naamwoorden kennen geen geslacht. Alleen in de aanduidingen van mensen en dieren kan de -a het vrouwelijke en de -o het mannelijke geslacht aangeven.

†††††amico †= †vriend ††††††maestro †= †meester †††††††italiano †= †Italiaan †††††††cavallo †= †hengst
†††††amica †= †vriendin ††††maestra †= †meesteres ††††italiana †= †Italiaanse ††††cavalla †= †merrie

2. Het meervoud vormt men door plaatsing van -s achter woorden die op een klinker eindigen en van -es achter woorden die op een medeklinker eindigen.

††††††lingua (taal) †††- linguas (talen) ††††††††††mar (zee) †††††††††††††††- mares (zeeŽn)
††††††action (actie) †- actiones (acties) †††††††patata (aardappel) †- patatas (aardappels)

3. Vele woorden eindigend op een medeklinker anders dan s, x, z en behorend tot de groep woorden genoemd aan het slot van het hoofdstuk over de uitspraak, vormen hun meervoud normaal op -s (maar -es is niet onjuist in zulke gevallen), in het bijzonder als dit de meervoudsuitgang in de oorspronkelijke taal is: chauffeur, chef, drug, dossier, film, handicap, hotel, interview, mannequin, portrait, rail, record, reservoir, saison, souvenir, tank, ticket, tunnel, wagon.

4. Van wetenschappelijke woorden op -itis en -sis vormt men het meervoud door deze uitgangen te veranderen in -ites en -ses.

††††††neurosis - neuroses †††††hepatitis - hepatites ††††††synopsis - synopses ††††††oasis - oases

5. Samengestelde zelfstandige naamwoorden met een tweede deel in het meervoud blijven in het meervoud onveranderd.

††††††un guardacostas - een kustwachter ††††††††duo guardacostas - twee kustwachters

6. De meervoudsvorm heeft geen invloed op de klemtoon.

††††††arbore (boom) - arbores †††††††actor (acteur) - actores

7. Het zelfstandige naamwoord kent geen naamvalsvormen.