904

Deze site wordt niet meer onderhouden / Iste sito es non plus mantenite.

In het Nederlands:
De maker van deze site, Piet Cleij, is op 7 januari 2015 op 87-jarige leeftijd overleden.
Ter herinnering aan de enorme betekenis die Piet heeft gehad voor de promotie van de taal Interlingua, in het bijzonder door zijn onvermoeibare werk aan diverse grote woordenboeken, willen wij deze site in de lucht houden.
Wel zijn enkele kleine wijzigingen aangebracht, ter voorkoming van misverstanden, wat betreft contactgegevens en de actuele verkrijgbaarheid van boeken.

In interlingua:
Le autor de iste sito, Piet Cleij, ha morite al 7 de januario 2015 in le etate de 87 annos.
In rememoration al significantia enorme que Piet habeva pro le promotion de interlingua, in particular per su labor infatigabile a diverse grande dictionarios, nos vole tener iste site in le aere.
Totevia alcun parve modificationes esseva facite, pro evitar miscomprensiones, concernente datos de contacto e le obtenibilitate de libros.

Un necrologia per Carlos Soreto.
Un necrologia per Thomas Breinstrup.