Interlingua, de taal van de internationale woorden